Visi

Menyumbang kepada Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang (PKPP) dalam memajukan industri pertanian di Negeri Pahang

Misi

Menjayakan syarikat di dalam sektor pertanian, komoditi dan agrotourismObjektif Korporat

Menjadi antara anak syarikat Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang (PKPP) yang terpenting, memberi impak positif dan sebagai sumber rujukan utama

Strategi Korporat

  • Mengutamakan amalan pertanian baik dan pengurusan yang cekap
  • Menggunapakai teknologi terkini di samping pengurusan sumber manusia yang bertanggungjawab
  • Memaksimakan perolehan daripada sumber yang ada bagi menyokong kelangsungan operasi syarikat
  • Mewujudkan program yang seimbang untuk perkembangan perniagaan dan pembangunan sosial